Share sgbb xịn, nhưng hãy có đạo đức

Oppa
minhle01az

minhle01az

Đầu đường xó chợ
Đéo hiểu sao nhưng đọc thấy đồng cảm vl. Mày có thể info cho tao xem em ấy học ngành gì không? Thay vì giúp kiểu sgbb thì biết đâu có cách giúp khác về định hướng công việc chẳng hạn. Thanks.
Tế bào học với công nghệ sinh học lol mẹ gì đấy ko nhớ rõ vì tao ko sâu mảng này
 

PhongSuong

Thanh niên hoi
Dcm đầu năm làm việc tốt vậy.

Tao có 1 em nhà khó khăn muốn làm sgbb, đang học năm 3 Đh Quốc gia, em ấy nc ngoan ngoãn, học rất khá, muốn học lên thạc sĩ và PhD.

Đây là 1 kiểu chu cấp như ngày xưa ấy, tức là chuẩn 1 1, nuôi hỗ trợ tiền ăn học, ko phải mqh nhanh chóng chịch choạc xong vứt tiền. Em ấy ngoan và có ước mơ, chỉ vì khó khăn thôi nên tao muốn tìm 1 thằng có đạo đức, biết tôn trọng, kiểu chúng mày muốn có 1sgbb sinh viên ngoan ngoãn ổn định ấy. Hẹn gặp cf trước đã.

Em ấy dạng loli, cười khá xinh, nhu cầu chỉ 5-6 tr. Thằng nào ok inbox tao nhưng phải giới thiệu qua bản thân cho tao, tao không phí phủng gì cả, tụi mày có tiền thì cho e nó thêm mà ăn học, dcm thằng nào inbox gạ tạ phí phiếc cút, tao thiếu đ. Còn mấy tml trẩu tre qua đường thì lượn hộ tao
Tao inbox mày
 

Namthan1987

BMWi8 - Chính ủy học viện Đạo Lý
Dcm đầu năm làm việc tốt vậy.

Tao có 1 em nhà khó khăn muốn làm sgbb, đang học năm 3 Đh Quốc gia, em ấy nc ngoan ngoãn, học rất khá, muốn học lên thạc sĩ và PhD.

Đây là 1 kiểu chu cấp như ngày xưa ấy, tức là chuẩn 1 1, nuôi hỗ trợ tiền ăn học, ko phải mqh nhanh chóng chịch choạc xong vứt tiền. Em ấy ngoan và có ước mơ, chỉ vì khó khăn thôi nên tao muốn tìm 1 thằng có đạo đức, biết tôn trọng, kiểu chúng mày muốn có 1sgbb sinh viên ngoan ngoãn ổn định ấy. Hẹn gặp cf trước đã.

Em ấy dạng loli, cười khá xinh, nhu cầu chỉ 5-6 tr. Thằng nào ok inbox tao nhưng phải giới thiệu qua bản thân cho tao, tao không phí phủng gì cả, tụi mày có tiền thì cho e nó thêm mà ăn học, dcm thằng nào inbox gạ tạ phí phiếc cút, tao thiếu đ. Còn mấy tml trẩu tre qua đường thì lượn hộ tao
Xe anh thằng ẻm có mừng tuổi
 

Checkerviet8888

Trẻ trâu
Dcm đầu năm làm việc tốt vậy.

Tao có 1 em nhà khó khăn muốn làm sgbb, đang học năm 3 Đh Quốc gia, em ấy nc ngoan ngoãn, học rất khá, muốn học lên thạc sĩ và PhD.

Đây là 1 kiểu chu cấp như ngày xưa ấy, tức là chuẩn 1 1, nuôi hỗ trợ tiền ăn học, ko phải mqh nhanh chóng chịch choạc xong vứt tiền. Em ấy ngoan và có ước mơ, chỉ vì khó khăn thôi nên tao muốn tìm 1 thằng có đạo đức, biết tôn trọng, kiểu chúng mày muốn có 1sgbb sinh viên ngoan ngoãn ổn định ấy. Hẹn gặp cf trước đã.

Em ấy dạng loli, cười khá xinh, nhu cầu chỉ 5-6 tr. Thằng nào ok inbox tao nhưng phải giới thiệu qua bản thân cho tao, tao không phí phủng gì cả, tụi mày có tiền thì cho e nó thêm mà ăn học, dcm thằng nào inbox gạ tạ phí phiếc cút, tao thiếu đ. Còn mấy tml trẩu tre qua đường thì lượn hộ tao
Inboxx tao nhé. Thanks bro
 

off123

Thanh niên hoi
Dcm đầu năm làm việc tốt vậy.

Tao có 1 em nhà khó khăn muốn làm sgbb, đang học năm 3 Đh Quốc gia, em ấy nc ngoan ngoãn, học rất khá, muốn học lên thạc sĩ và PhD.

Đây là 1 kiểu chu cấp như ngày xưa ấy, tức là chuẩn 1 1, nuôi hỗ trợ tiền ăn học, ko phải mqh nhanh chóng chịch choạc xong vứt tiền. Em ấy ngoan và có ước mơ, chỉ vì khó khăn thôi nên tao muốn tìm 1 thằng có đạo đức, biết tôn trọng, kiểu chúng mày muốn có 1sgbb sinh viên ngoan ngoãn ổn định ấy. Hẹn gặp cf trước đã.

Em ấy dạng loli, cười khá xinh, nhu cầu chỉ 5-6 tr. Thằng nào ok inbox tao nhưng phải giới thiệu qua bản thân cho tao, tao không phí phủng gì cả, tụi mày có tiền thì cho e nó thêm mà ăn học, dcm thằng nào inbox gạ tạ phí phiếc cút, tao thiếu đ. Còn mấy tml trẩu tre qua đường thì lượn hộ tao
zalo em 0968057050 em xin inb thông tin đủ ạ
 

tada001

Giang hồ mạng 4.0
Dcm đầu năm làm việc tốt vậy.

Tao có 1 em nhà khó khăn muốn làm sgbb, đang học năm 3 Đh Quốc gia, em ấy nc ngoan ngoãn, học rất khá, muốn học lên thạc sĩ và PhD.

Đây là 1 kiểu chu cấp như ngày xưa ấy, tức là chuẩn 1 1, nuôi hỗ trợ tiền ăn học, ko phải mqh nhanh chóng chịch choạc xong vứt tiền. Em ấy ngoan và có ước mơ, chỉ vì khó khăn thôi nên tao muốn tìm 1 thằng có đạo đức, biết tôn trọng, kiểu chúng mày muốn có 1sgbb sinh viên ngoan ngoãn ổn định ấy. Hẹn gặp cf trước đã.

Em ấy dạng loli, cười khá xinh, lúc cười thôi còn mặt bth chắc 5 6 đ, với thích chút bdsm, nhu cầu chu cấp thì chỉ 5-6 tr. Thằng nào ok đọc kỹ inbox tao nhưng phải giới thiệu qua bản thân cho tao, tao không phí phủng gì cả, tụi mày có tiền thì cho e nó thêm mà ăn học, dcm thằng nào inbox gạ tạ phí phiếc cút, tao thiếu đ. Còn mấy tml trẩu tre qua đường thì lượn hộ tao
Cho tao contact đi.
 

Lacoste39

Già trâu
Dcm đầu năm làm việc tốt vậy.

Tao có 1 em nhà khó khăn muốn làm sgbb, đang học năm 3 Đh Quốc gia, em ấy nc ngoan ngoãn, học rất khá, muốn học lên thạc sĩ và PhD.

Đây là 1 kiểu chu cấp như ngày xưa ấy, tức là chuẩn 1 1, nuôi hỗ trợ tiền ăn học, ko phải mqh nhanh chóng chịch choạc xong vứt tiền. Em ấy ngoan và có ước mơ, chỉ vì khó khăn thôi nên tao muốn tìm 1 thằng có đạo đức, biết tôn trọng, kiểu chúng mày muốn có 1sgbb sinh viên ngoan ngoãn ổn định ấy. Hẹn gặp cf trước đã.

Em ấy dạng loli, cười khá xinh, lúc cười thôi còn mặt bth chắc 5 6 đ, với thích chút bdsm, nhu cầu chu cấp thì chỉ 5-6 tr. Thằng nào ok đọc kỹ inbox tao nhưng phải giới thiệu qua bản thân cho tao, tao không phí phủng gì cả, tụi mày có tiền thì cho e nó thêm mà ăn học, dcm thằng nào inbox gạ tạ phí phiếc cút, tao thiếu đ. Còn mấy tml trẩu tre qua đường thì lượn hộ tao
Hộ t giao lưa tml, thanks!
 

Trailangbattu

Trẻ trâu
Dcm đầu năm làm việc tốt vậy.

Tao có 1 em nhà khó khăn muốn làm sgbb, đang học năm 3 Đh Quốc gia, em ấy nc ngoan ngoãn, học rất khá, muốn học lên thạc sĩ và PhD.

Đây là 1 kiểu chu cấp như ngày xưa ấy, tức là chuẩn 1 1, nuôi hỗ trợ tiền ăn học, ko phải mqh nhanh chóng chịch choạc xong vứt tiền. Em ấy ngoan và có ước mơ, chỉ vì khó khăn thôi nên tao muốn tìm 1 thằng có đạo đức, biết tôn trọng, kiểu chúng mày muốn có 1sgbb sinh viên ngoan ngoãn ổn định ấy. Hẹn gặp cf trước đã.

Em ấy dạng loli, cười khá xinh, lúc cười thôi còn mặt bth chắc 5 6 đ, với thích chút bdsm, nhu cầu chu cấp thì chỉ 5-6 tr. Thằng nào ok đọc kỹ inbox tao nhưng phải giới thiệu qua bản thân cho tao, tao không phí phủng gì cả, tụi mày có tiền thì cho e nó thêm mà ăn học, dcm thằng nào inbox gạ tạ phí phiếc cút, tao thiếu đ. Còn mấy tml trẩu tre qua đường thì lượn hộ tao
Xin share nào. Tao trên núi lâu lâu mới xuống hn. Ae hẹn mai cafe nhỉ
 

Hoamitocxu

Già trâu
Đéo hiểu sao nhưng đọc thấy đồng cảm vl. Mày có thể info cho tao xem em ấy học ngành gì không? Thay vì giúp kiểu sgbb thì biết đâu có cách giúp khác về định hướng công việc chẳng hạn. Thanks.
Tao cũng có suy nghĩ giống mày.
Tao Có thêm sự đồng cảm là ngày trước tao cũng học Quốc gia, ra trường cũng vật vờ mãi mấy năm ko có người định hướng giúp đỡ chật vật lắm mới tự nuôi nổi bản thân.
Tao ko hiểu chúng mày viết tắt: sgbb là gì ?
Tao khuyên thằng chủ thớt nếu có lòng tốt thật sự thì ko thiếu cách để giúp em nó. Và Nếu ko khéo, ko đúng cách rất dễ làm hư một con người. làm người xấu, quen với sự nhẹ nhàng và sung sướng nhanh và dễ hơn gấp vạn lần làm điều khó vượt qua cái khó.
Điều quan trọng nhất với em nó là ý chí vượt qua hoàn cảnh chứ đéo phải nằm ngửa kiếm tiền để học lên cái nọ học lên cái kia.
Tao ngày trước làm sv phải cọc cạch đạp xe các buổi tối đi gia sư tận khu bách khoa xây dựng kiếm từng đồng trang trải cs khó khăn vl.
Giờ tao cũng được cái chức danh GĐ 1 Bank tóp 10. Nhưng cũng chỉ cần bằng cử nhân và quan trọng nhất là kinh nghiệm đi làm (dù là mày đi bán báo hay bán caffe) bằng cấp chỉ là xoá mù chuyên ngành thôi.
Năm mới Chúc em nó may mắn.
 

Pineapple

Vua nhân trần - Học viện Đạo Lý
Dcm đầu năm làm việc tốt vậy.

Tao có 1 em nhà khó khăn muốn làm sgbb, đang học năm 3 Đh Quốc gia, em ấy nc ngoan ngoãn, học rất khá, muốn học lên thạc sĩ và PhD.

Đây là 1 kiểu chu cấp như ngày xưa ấy, tức là chuẩn 1 1, nuôi hỗ trợ tiền ăn học, ko phải mqh nhanh chóng chịch choạc xong vứt tiền. Em ấy ngoan và có ước mơ, chỉ vì khó khăn thôi nên tao muốn tìm 1 thằng có đạo đức, biết tôn trọng, kiểu chúng mày muốn có 1sgbb sinh viên ngoan ngoãn ổn định ấy. Hẹn gặp cf trước đã.

Em ấy dạng loli, cười khá xinh, lúc cười thôi còn mặt bth chắc 5 6 đ, với thích chút bdsm, nhu cầu chu cấp thì chỉ 5-6 tr. Thằng nào ok đọc kỹ inbox tao nhưng phải giới thiệu qua bản thân cho tao, tao không phí phủng gì cả, tụi mày có tiền thì cho e nó thêm mà ăn học, dcm thằng nào inbox gạ tạ phí phiếc cút, tao thiếu đ. Còn mấy tml trẩu tre qua đường thì lượn hộ tao
rep zalo thằng lồn
 

aries_xxx

Trẩu tre
Tế bào học với công nghệ sinh học lol mẹ gì đấy ko nhớ rõ vì tao ko sâu mảng này
Tao cũng có suy nghĩ giống mày.
Tao Có thêm sự đồng cảm là ngày trước tao cũng học Quốc gia, ra trường cũng vật vờ mãi mấy năm ko có người định hướng giúp đỡ chật vật lắm mới tự nuôi nổi bản thân.
Tao ko hiểu chúng mày viết tắt: sgbb là gì ?
Tao khuyên thằng chủ thớt nếu có lòng tốt thật sự thì ko thiếu cách để giúp em nó. Và Nếu ko khéo, ko đúng cách rất dễ làm hư một con người. làm người xấu, quen với sự nhẹ nhàng và sung sướng nhanh và dễ hơn gấp vạn lần làm điều khó vượt qua cái khó.
Điều quan trọng nhất với em nó là ý chí vượt qua hoàn cảnh chứ đéo phải nằm ngửa kiếm tiền để học lên cái nọ học lên cái kia.
Tao ngày trước làm sv phải cọc cạch đạp xe các buổi tối đi gia sư tận khu bách khoa xây dựng kiếm từng đồng trang trải cs khó khăn vl.
Giờ tao cũng được cái chức danh GĐ 1 Bank tóp 10. Nhưng cũng chỉ cần bằng cử nhân và quan trọng nhất là kinh nghiệm đi làm (dù là mày đi bán báo hay bán caffe) bằng cấp chỉ là xoá mù chuyên ngành thôi.
Năm mới Chúc em nó may mắn.
sgbb = sugar baby!
GĐ 1 Bank tóp 10 -> same!
 

Hoamitocxu

Già trâu
sgbb = sugar baby!
GĐ 1 Bank tóp 10 -> same!
Đcm ngày xưa đi học khổ vl.
Đầy đứa sv đi làm phò lúc đầu cũng này nọ lọ chai xong được vài hôm quen mẹ nó thói đời ăn chơi bỏ bê học hành. Tưởng học kiếm tiền cho dễ ai dè ko cần học kiếm tiền dễ hơn Hà kết quả là đéo ai quay lại bụi rậm nằm gái nếm mật cả
 
Top