Chuyện tao và vợ

Oppa
Jay Chou

Jay Chou

Già trâu
Tiếp đi tml , mày có khiếu đấy , đkm bỏ mấy đoạn hít slip sờ lồn ra khéo đóng sách nổi cm tiếng luôn đấy , văn mày cuốn vãi lol
Ừ. Xưa tao thi sư phạm văn thiếu có 23đ thôi mà ông già đéo chịu chạy cho tao học. Ngày đấy ông già mà sáng suốt khéo giờ có thầy giáo Chou nổi tiếng ngang thầy giáo Ngô Bảo Châu rồi. Dcm, nghĩ nó lận đận.
 

Déptổong214

Trẩu tre
Thằng éo nào cũng muốn bóc “tờ rinh” nhưng lại muốn người yêu mình còn “tờ rinh”. Mình yêu mà được đáp lại là hạnh phúc lắm rồi. Mình yêu rồi còn lấy được nó về là làm vợ nữa thì trong Phật giáo gọi là duyên nợ luân hồi.
Hạnh phúc và trân trọng với những gì mình đang có!!!
Happy “va lung tung”!
 
Top