quy nhơn

  1. M

    Massage tại Quy Nhơn

    Dear các Bro, Sang tháng tớ có dịp vào Qui nhơn, ở FLC Anh em nào biết Quy nhơn có điểm nào Massage nổi như SG và HN ko. Cảm ơn Anh Em
  2. L

    Xin tư vấn ăn chơi Quy Nhơn

    Như đề có anh em nào biết trong flc quy nhơn có hàng họ vẹo vọ gì không giúp t vs, tình hình đang nằm treo cu ở đấy mà ko có gì nghịch :choler:
Top